Download MP3 20 Phút Thiền Xóa Bỏ Buồn Đau - Cách Vượt Qua Nỗi Buồn Trong Cuộc Sống

Thực hành thiền vượt qua nỗi buồn khi nỗi buồn quá lớn. Video kèm mp3 hướng dẫn thực hành thiền 20 phút giúp bạn xóa bỏ buồn đau, bạn sẽ biết cách vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống, trong công việc, tình cảm dưới sự hướng dẫn của thiền hiên dương.

Video: 20 Phút Thiền Xóa Bỏ Buồn Đau - Cách Vượt Qua Nỗi Buồn Trong Cuộc Sống

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏