Download MP3: Thiền Ngủ Thanh Lọc - Bài Thiền Trước Khi Ngủ Giúp Thanh Lọc Cơ Thể, Tâm Trí, Loại Bỏ Bệnh Tật

Bài hướng dẫn Thiền ngủ thanh lọc là bài thực hành thiền trước khi ngủ. Bài thiền thanh lọc cơ thể cũng như thiền thanh lọc tâm trí toàn diện giúp giấc ngủ ngon, ngủ sâu hơn, cải thiện sức khỏe và thanh lọc loại bỏ bệnh tật. Bài thiền có thể thực hành trước khi ngủ giúp bạn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nâng cấp những năng lượng tích cực, cho giấc ngủ ngon toàn diện.

Video: Thiền Ngủ Thanh Lọc - Bài Thiền Trước Khi Ngủ Giúp Thanh Lọc Cơ Thể, Tâm Trí, Loại Bỏ Bệnh Tật

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏