Download MP3: Thiền Có Hướng Dẫn Làm Sạch Cơ Thể, Giúp Giảm Đau Và Khó Chịu | Thư Giãn Với Tiếng Nhạc Nước Chảy

Thiền giảm đau giúp thanh lọc và chữa lành cơ thể, tâm trí. Bài thiền có hướng dẫn được thực hiện bởi Thiền Hiên Dương, bài thiền làm sạch cơ thể, thiền thư giãn làm sạch tậm trí với tiếng nhạc nước chảy nhẹ nhàng (relax water music).

Video: Thiền Có Hướng Dẫn Làm Sạch Cơ Thể, Giúp Giảm Đau Và Khó Chịu | Thư Giãn Với Tiếng Nhạc Nước Chảy

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏