Download MP3: Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới Bắt Đầu - Tập Thiền Tại Nhà

Thiền Hiên Dương hướng dẫn bài tập thiền tại nhà, thiền cho người mới bắt đầu. Đây là bài hướng dẫn thiền được sáng tác và dẫn dắt bởi Hiên Dương. Bài thiền sẽ từng bước dẫn dắt bạn cách chú tâm và thả lỏng để có được sự thư giãn sâu, nâng cấp năng lượng toàn diện, chữa lành bệnh lý và các chấn thương tâm lý.

Video: Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới Bắt Đầu - Tập Thiền Tại Nhà

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏