Download MP3: THIỀN NGỦ - Thiền ngủ ngon toàn diện | Chữa lành tâm lý | Phục hồi tổn thương

Thiền ngủ được hướng dẫn bởi Thiền Hiên Dương. Đây là bài thiền ngủ ngon, hướng dẫn thiền ngủ ngon toàn diện, giúp chúng ta thiền ngủ sâu với lời dẫn thiền ngủ từ tác giả Hiên Dương. Bài thiền ngủ được cài đặt giúp phục hồi tổn thương, chữa lành tâm lý, xóa tan chứng mất ngủ, khó ngủ.

Video: THIỀN NGỦ - Thiền ngủ ngon toàn diện | Chữa lành tâm lý | Phục hồi tổn thương

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏