Download MP3: Bản Thiền Thôi Miên TIỀM THỨC Trước Khi Ngủ - Giúp Ngủ Sâu, Thu Hút Năng Lượng Tích Cực

Thiền Hiên Dương hướng dẫn Thiền thôi miên tiềm thức giúp ngủ ngay lập tức. Bạn hãy nghe thử 3 giây thôi sẽ giúp bạn ngủ ngay với bài thiền, ngủ sâu cùng thiền thôi miên... Đây là bản tự thôi miên tiềm thức trước khi ngủ, bạn có thể nghe hàng ngày trước ngủ để kết nối với tiềm thức tự chữa bệnh mất ngủ, bạn cũng có thể bật lớn hoặc tự đọc hàng ngày tại căn phòng ngủ của mình để mọi năng lượng chữa lành sẽ kết nối sâu và nâng đỡ cho giấc ngủ bình an của bạn.

Video: Bản Thiền Thôi Miên TIỀM THỨC Trước Khi Ngủ - Giúp Ngủ Sâu, Thu Hút Năng Lượng Tích Cực

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏