Download MP3 Cách Thả Lỏng Khi Ngồi Thiền, Nằm Thiền (Phần 1) - Thiền 3 Tháng Khỏi Bệnh Không

Cách thiền đúng phụ thuộc vào cách thả lỏng đúng. Khi thiền thả lỏng đúng trong tư thế ngồi thiền hoặc nằm thiền, sẽ giúp bạn đạt nhiều lợi ích và thiền hiệu quả nâng cao sức khỏe toàn diện. Trong video này có câu chuyện 1 người tập thiền 3 tháng, đã gần như khỏi hoàn toàn chứng bệnh nan y.. Chúng ta hãy cùng xem video này được sản xuất bởi Thiền Hiên Dương để chia vui cũng như học hỏi thêm kỹ thuật thiền thả lỏng giúp thiền thành công nhé!

Video: Muốn Thiền Đúng Cách Nên Tránh Những Sai Lầm Này (Phần 2) - Thiền Hiên Dương

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏