Download MP3: Thiền Nói Chuyện Dài Cùng Hiên Dương: Ngủ Say Nhanh Hơn Với Nhạc Ru Ngủ & Thôi Miên Bằng Lời Nói

THIỀN NGỦ nói chuyện dài cùng thiền hiên dương, bài thiền dạng nói chuyện giúp bạn ngủ say nhanh hơn. Nhạc thiền ru ngủ với tần số âm thanh phù hợp cho giấc ngủ sâu kèm thôi miên bằng lời nói của Hiên Dương.

Video: Thiền Nói Chuyện Dài Cùng Hiên Dương: Ngủ Say Nhanh Hơn Với Nhạc Ru Ngủ & Thôi Miên Bằng Lời Nói

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏