Download MP3: Nằm Thiền Buông Thư Dành Cho Người Khó Ngủ - 35 Phút Thiền Trước Khi Đi Ngủ Buổi Trưa Và Buổi Tối

Bài hướng dẫn Thiền buông thư trước khi đi ngủ, giúp bạn thiền ngủ ngon sâu giấc. Bài thiền có thể áp dụng cho thiền ngủ trưa hoặc thiền trước khi đi ngủ vào buổi tối. Bạn có thể đeo tai nghe để tập trung tốt nhất cho quá trình tập thiền.

Video: Nằm Thiền Buông Thư Dành Cho Người Khó Ngủ - 35 Phút Thiền Trước Khi Đi Ngủ Buổi Trưa Và Buổi Tối

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏