GÓI TƯ VẤN

(Gói tư vấn có tính phí - Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏)

Được tư vấn qua nhắn tin Zalo cùng Hiên Dương và Team hỗ trợ miễn phí..

Được tư vấn 1-1 cùng Hiên Dương trong 60 phút. Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu. Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...

Được tư vấn 1-1 cùng Hiên Dương trong 90 phút. Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu. Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...

Được tư vấn 1-1 cùng Hiên Dương trong 120 phút. Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu. Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...

Được đồng hành 1-1 cùng Hiên Dương trong 21 ngày. Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu. Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...

Được đồng hành 1-1 cùng Hiên Dương trong 3 tháng. Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu. Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...