Download MP3 Bài Thiền Thanh Lọc - Xóa Bỏ Bệnh Tật, Phục Hồi Sức Khỏe.

Bài hướng dẫn thiền thanh lọc, giúp thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm trí, phục hồi sức khỏe thải độc tự nhiên mà không cần dùng đến thuốc. Bài dẫn thiền hỗ trợ xóa bỏ bệnh tật được trích trong khóa học 21 ngày thiền nâng cao được thực thiện bởi thiền hiên dương..

Video: Bài Thiền Thanh Lọc - Xóa Bỏ Bệnh Tật, Phục Hồi Sức Khỏe.

THÊM MP3

Hãy gửi yêu cầu đến Thiền Hiên Dương để có thêm những bài hát MP3 như ý muốn nhé!

Tất cả video và mp3 ở đây đều miễn phí vì sức khỏe và sự thành công trong thực hành thiền của bạn! Nếu yêu thích những video và mp3 này, bạn có thể gieo hạt tại STK Techcombank bên dưới 👇... Hiên Dương sẽ trích một phần số tiền bạn gieo duyên để làm từ thiện và phát triển cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau hoan hỉ nhé 🙏