GÓI ĐỒNG HÀNH 3 THÁNG

  • Thời gian đồng hành 3 tháng.

  • Được tư vấn đồng hành trực tiếp 1-1 cùng Hiên Dương.

  • Gặp gỡ đồng hành trực tiếp 1 tuần 1 lần tại Hà Nội.

  • Tư vấn đồng hành qua Gọi video hoặc audio hàng tuần (Nếu bạn ở xa hoặc đang ở nước ngoài).

  • Được đồng hành tương tác hỏi đáp qua tin nhắn hàng ngày trong 3 tháng liên tiếp.

  • Được tặng tất cả khóa học hiện có của Thiền Hiên Dương.

  • Lắng nghe các vấn đề của Bạn.

  • Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu.

  • Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...